Bernat Cabré, musicòleg

“Amb la Companyia Musical vull convertir en realitat sonora el meu treball de recuperació de patrimoni”

Cursa estudis d’orgue amb Montserrat Torrent i obté el títol de professor de l’instrument (2001). Llicenciat en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona (1997).

Entre 1998 i 2002 exerceix de Cap d’Estudis Musicals de l’Escolania de Montserrat.

A partir d’aquest mateix any passa a treballar a Tritó Edicions on assumeix la direcció del departament de producció editorial fins el 2014.

L’any 2012 va rebre un ajut del CONCA per tal de preparar l’edició de l’obra completa per a orgue de Gabriel Menalt.

Actualment és professor del departament d’Art i Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona on també hi està desenvolupant la seva tesi doctoral centrada en el Barroc musical català. Així mateix és col·laborador d’Emili Ros-Fàbregas (Investigador científic de la Institució Milà i Fontanals del CSIC a Barcelona) en el projecte I+D del portal web/base de dades, encara en preparació, “Books of Hispanic Polyphony” (www.hispanicpolyphony.eu).

El 2014 engega en col·laboració amb seu germà Josep Cabré, el projecte artístic “Companyia Musical” amb l’objectiu de convertir en una realitat sonora la seva tasca de recuperació de patrimoni.

El 2015, juntament amb Martí Ferrer, funda el segell editorial FICTA, SL.

Anuncis