TEMPORE PASSIONIS

«Música de Passió a la Catalunya del Barroc»

Tempore Passionis és una proposta que vol acostar-se a la litúrgia de Setmana Santa del segle XVII, a través d’una selecció d’obres inèdites -la majoria sonen per primer cop després de segles de silenci- d’un ventall de compositors, alguns gairebé desconeguts, que cobreixen vastament aquest període artístic.

PROGRAMA

Responsori de difunts – Josep Reig (1595 – 1674)
Libera me, a 8

Lamentació segona del Divendres Sant – Josep Gaz (1656 – 1713)
Lamed. Matribus suis dixerunt, a 2

Responsori segon de Divendres Sant – Joan Pau Pujol (1570 – 1626)
Velum templi scissum est, a 4

«Tono» a la Passió de Crist – Gaspar Dotart (s. XVII)
La pasión, el golpe, el dolor, el tormento, a 4

***

Motet de Passió – Joan Pau Pujol
Tristis est anima mea, a 8

«Tono» al Sant Crist – Dídac Roca (s. XVII)
Hablando con el alma, a 4

***

Lamentació tercera de Dissabte Sant  – Francesc Valls (ca. 1671 – 1747)
Incipit Oratio Jeremiæ Prophetæ, a 6

Responsori tercer de Dissabte Sant – Joan Pau Pujol
Plange quasi virgo, a 4

***

«Tono para función de Miserere» – Miquel López (1669 – 1723)
Señor ofendido, a 3

Salm penitencial – Lluís V. Gargallo (ca. 1636- 1682)
Miserere, a 8

Companyia Musical, direcció Josep Cabré
12/14 cantants

1 organista
1 baixonista
1 arpista

Anuncis